ผักชี

ผักชี

ผักชี ชอบอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไม่โดนแดดจ้าโดยตรง เช่น พื้นที่ใกล้หน้าต่างที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือตะวันออก และจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี เช่น ปลูกในดินร่วนหรือกาบมะพร้าว การรดน้ำให้ดูที่หน้าดินก่อนทุกครั้ง หากหน้าดินเริ่มแห้งให้รดน้ำได้เลย แต่ถ้ายังชื้นอยู่มากก็ไม่จำเป็นต้องรด เพราะจะทำให้ดินแฉะเกินไป สามารถเพาะได้ด้วยการใช้เมล็ด โดยบดเม็ดให้แตกเป็น 2 ซีก แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นผึ่งลมให้แห้ง ก่อนนำไปคลุกกับทรายหรือขี้เถ้า เมื่อเริ่มมีรากค่อยย้ายไปปลูกในกระถาง คลุมหน้าดินด้วยฟางหรือหญ้า รดน้ำให้ชุ่ม ใช้เวลาในการปลูกประมาณ 30-45 วัน จึงสามารถเก็บ ผักชี มากินได้

ผักชี

ประโยชน์ของผักชี :

  • ใบนำมารับประทานเป็นผักแนม รับประทานกับอาหารอื่น หรือนำมาใช้ปรับแต่งหน้าอาหาร (ใบ)
  • ช่วยถนอมอาหาร (ใบ)
  • ช่วยดับกลิ่นเนื้อและกลิ่นคาวต่าง ๆ (ผล)