อาหารที่อุดมด้วยสารประกอบฟีนอลิก

สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) หรือสารประกอบฟีนอล ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโตในพืช แต่ยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมนุษย์ คือ มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลิสระ (antioxidant) ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมะเร็ง สารสำคัญในกลุ่มฟีนอลิกพบในพืชหลายชนิด เช่น

คาเทชิน (Catechin) ในชาเขียว
เรสเวอราทรอล (Resveratrol) ในผิวขององุ่นแดง และในไวน์แดง
แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ในผลไม้ตระกูลเบอรี่ เช่น บลูเบอรี่ องุ่น
แคปไซซิน (Capsaicin) พบในพริก
เคอคิวมิน (Curcumin) พบในขมิ้นชัน
จินเจอรอล (Gingerol) พบในขิง
ยูจินอล (Eugenol) ใน กานพลู ตะไคร้ ใบกะเพรา