วิธีดูแลผัก2

วิธีดูแลและรักษา

มิถุนายน 9, 2017 No2F5h 0

วิธีดูแลรักษาผักสวนครัว  การปลูกผักในกระถาง ถ้ากระถางเล็กควรรดน้ำเช้าเย็น ถ้ากระถางใหญ่อาจลดเหลือวันละครั้งตอนเช้าก็ได้ อ่านต่อ

ผักสวนครัว2

ความหมายและความสำคัญของพืชผักสวนครัว

มิถุนายน 9, 2017 No2F5h 0

พืชผักสวนครัว  หมายถึง พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพ อ่านต่อ