ผักสวนครัว2

ความหมายและความสำคัญของพืชผักสวนครัว

มิถุนายน 9, 2017 No2F5h 0

พืชผักสวนครัว  หมายถึง พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพ อ่านต่อ