วิธีดูแลผัก2

วิธีดูแลและรักษา

มิถุนายน 9, 2017 No2F5h 0

วิธีดูแลรักษาผักสวนครัว  การปลูกผักในกระถาง ถ้ากระถางเล็กควรรดน้ำเช้าเย็น ถ้ากระถางใหญ่อาจลดเหลือวันละครั้งตอนเช้าก็ได้ อ่านต่อ