ประเภทไม้ยืนต้นอายุหลายปี

ผักยืนต้น

กระถิน

กระถิน

กระถินเป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้กินเป็นผักได้ นิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน

ชะอม

ชะอม (ผักขา)

ต้นชะอมเป็นไม้ยืนต้น ตระกูลถั่วที่มีอายุยืนนาน เป็นไม้พื้นเมืองของไทยที่นิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน สามารถเด็ดยอดไปบริโภคเป็นผักได้ทุก ๆ 3 วัน หากถูกเด็ดยอดจะแตกกิ่งข้าง ต้นหนาแน่น ชะอมมีหนามตามกิ่งจึงใช้เป็นรั้วบ้านได้ดี

ขจรหรือสลิด

ขจรหรือสลิด

ขจรเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับโมก และยี่โถ เป็นไม้เลื้อยเถาไม่มีมือเกาะ เปลือกมีลักษณะเรียบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ โดยทำเป็นค้างหรือซุ้ม  ดอกออกดกในฤดูฝน  ดอกกับผลสามารถนำไปทานเป็นผักจิ้มและเครื่องเคียงอาหารประเภทแกง และยำ

มะนาว1

มะนาว

มะนาว ต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 2-4 เมตรกิ่งอ่อนมีหนามแหลม อาจไม่เหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็ก สามารถตกแต่งควบคุมทรงพุ่มได้    คนสมัยโบราณเชื่อว่าการปลูกมะนาวที่บ้าน จะทำให้มีความสุขกาย สุขใจ สามารถป้องกันศัตรูได้ นิยมให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เราสามารถควบคุมให้มะนาวออกลูกตามที่ต้องการได้ แม้จะยากหน่อย