วิธีดูแลและรักษา

วิธีดูแลผัก2

วิธีดูแลรักษาผักสวนครัว  การปลูกผักในกระถาง ถ้ากระถางเล็กควรรดน้ำเช้าเย็น ถ้ากระถางใหญ่อาจลดเหลือวันละครั้งตอนเช้าก็ได้ โดยมากเราปลูกผักในบ้านจะปลูกจำนวนน้อยและหลากหลายชนิดอยู่แล้ว ทำให้โรคและแมลงรบกวนมีน้อย ถ้าพบก็อาจตัดส่วนที่เป็นโรคออก

ผักมีเพลี้ย

ส่วนปัญหารบกวนจากแมลง ก็หมั่นดูแลและจับทิ้ง ถ้ามีเพลี้ยเกาะกินใบ ก็ใช้วิธีรดน้ำไปที่ยอดและใต้ใบบ่อยๆ เพราะเพลี้ยไม่ชอบน้ำ ถ้ายังระบาดมาก ก็ใช้ น้ำยาล้างจาน ๅช้อนชาผสมน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้โดนตัวเพลี้ย ทำวันละครั้ง ก็ไล่เพลี้ยได้ นอกจากนี้ในกระถางหรือพื้นที่เดียวกันไม่ควรปลูกพืชเดิมซ้ำทันที ควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงครับ